Project management

A nyertes pályázatok megvalósítása széleskörű szakértelmet kíván. Több éves beruházási tapasztalatra, jogi és közgazdasági szaktudásra van szükség a projektek teljes körű lebonyolításához. A projektmenedzsment tevékenység során az alábbi szolgáltatásokkal segítjük partnereinket:

 • A projekt összefogása és irányítása.
 • Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezetekkel.
 • Műszaki, pénzügyi és jogi munkaterületek szakmai összehangolása.
 • Projekt nyilvántartási rendszerének felállítása, működtetése, projektvezetés adminisztratív feladatainak ellátása.
 • A végrehajtás folyamatos nyomon követése, ellenőrzése, az eltérések rögzítése és azok visszacsatolása.
 • A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok kezelése, megoldása.
 • A projekt előrehaladásával kapcsolatos megbeszélések, értekezletek, beszámoló rendezvények, tartalmi előkészítése, megszervezése, lebonyolítása.
 • A közbeszerzési eljárás lefolytatásában való közreműködés.
 • A projekttel kapcsolatos szerződéskötések jogi szempontból történő felügyelete.
 • Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítése
 • Kifizetési kérelmek összeállítása.
 • Pénzügyi nyilvántartások vezetése, számlák befogadása, ellenőrzésük és kifizetésük nyomon követése.
 • A projekt megvalósítási időszakában jelentkező ellenőrzésekhez dokumentumok összeállítása
 • A támogatási szerződésben rögzített horizontális vállalások teljesülésének dokumentálása (Horizontális dosszié összeállítása).
 • A nyilvánossághoz kapcsolódó kötelezettség teljesülésének dokumentálása (Projekt befejezésére a nyilvánossági dosszié teljes körű összeállítása).
 • Projekt lezárása, záró dokumentáció elkészítése.
 • Utánkövetés, monitoring adatszolgáltatás.
Sign up for newsletter

Kérje ajánlatunkat!