Pályázati hírek

Október 6-ával kezdődő héten megjelennek az új pályázatok

Információink szerint az október 6-ával kezdődő héten megjelenő pályázati kiírások a következők lesznek:

1. KKV-k új ipari kapacitásának kialakítása 8,5 Mrd Ft keretösszeggel

Támogatás célja: Gyártó kapacitáshoz kapcsolódó beruházások támogatása.
Pályázók köre: Feldolgozó ipar képviselői
Pályázókkal szembeni elvárások:
          ~ 2013-ban legalább 10 fő állományi létszám.
           ~2013-as bevétel legalább 50%-a a fejlesztendő területből, a feldolgozó iparból származik.
Támogatható tevékenységek:
          ~Új gép és berendezés beszerzése gyártókapacitás bővítés érdekében.
További támogatható tevékenységek (csak gépbeszerzéssel együtt támogatható)
          ~Építési tevékenység, infrastruktúra fejlesztés.
          ~Gyáron belüli anyagmozgató gép beszerzése.
          ~Informatikai fejlesztések.
Támogatás mértéke: 10- 100 millió Ft.
Támogatási intenzitás: 50%
 

2. KKV-k külpiacra jutásának támogatása 1,5 Mrd Ft keretösszeggel

Támogatás célja: A vállalkozások külpiacra jutásának támogatása, külföldi vásárokon való megjelenés támogatása.
Pályázók köre: Olyan cégek, akik magas feldolgozottságú, végfogyasztásra szánt termékeket állítanak elő.
Pályázókkal szembeni elvárások:
          ~Külkereskedelmi intézményekkel való kapcsolattartás a pályázat megvalósítása során.
          ~Külkereskedelmi munkatárs alkalmazása.
          ~Idegen nyelvű honlap készítése.
          ~Piackutatás végzése a kiállítást megelőzően.
Támogatható tevékenységek:
          ~Helységbérlet, regisztrációs költségek, kiállítási díjak.
          ~Kiállítási installációk támogatása.
          ~Csak többször használatos marketing eszközök beszerzése támogatható.
Támogatás mértéke: 3 – 7,5 millió Ft
Támogatási intenzitás: 50% - 70%
 

3. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 4 Mrd Ft keretösszeggel

Támogatás célja: 18-24 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására. 1. körben képzőintézmények kiválasztása
Pályázók köre: Képző intézmények.
A fiatalok pályázatának benyújtására a 2. fázisban kerül sor.
Támogatási intenzitás: 90 %

 

4. Munka és magánélet összehangolása, a rugalmas foglalkoztatás elősegítése 4 Mrd Ft keretösszeggel

Támogatás célja: A kisgyermeket nevelő szülő és egyéb speciális helyzetben lévő kollégák rugalmas munkaidőben történő alkalmazásának támogatása.
Támogatás mértéke: 2- 15 millió Ft.
Támogatási intenzitás: akár 100 %

 

5. Ifjúsági garancia program 40 Mrd Ft keretösszeggel

Támogatás célja: 15-24 év közötti sem nem tanuló sem nem dolgozó fiatalok képzésének és elhelyezkedésének segítése a foglalkoztatási szolgálaton keresztül.
Pályázók köre: Munkaügyi szervezetek.
 

Előkészítés alatt álló pályázati kiírások:

  • GINOP NGM energetikai fejlesztés
  • GINOP NGM munkahelyteremtés
  • EFOP EMMI Felzárkóztató egészségügyi szakképzési program
  • KEHOP NFM Ivóvízminőség-javítás
  • KEHOP NFM Szennyvízelvezetéssel és szennyvízkezeléssel kapcsolatos fejlesztések

A mostani fejlesztési időszak újdonságai közül az államtitkár kiemelte a halasztott önerő lehetőségét, mely lehetővé teszi, hogy a pályázó a saját erőt a projekt befejezéséig - azaz a csak a támogatási összeg kimerítését követően - teljesítse.

A 2014-2020 években induló beruházási kiírások komplexebbek lesznek, a kapott támogatást pedig fókuszáltabban lehet felhasználni. Ezért például egy vállalkozás piacképessé tételénél nemcsak gépbeszerzésre, hanem az adott vállalkozásnál energiakorszerűsítésre, megújuló energia alkalmazására, vagy a szakemberállomány idegen nyelvi képzésére lehet majd forrásokat átcsoportosítani - magyarázta Csepreghy Nándor helyettes államtitkár. Hozzátette, eddig egy pályázat egy célkitűzést szolgált, most pedig egy vállalkozásnak a projektjét kell "górcső alá venni" és annak megnézni minden aspektusát, ami hazai vagy uniós költségvetési támogatásokból finanszírozható.

Most elsődlegesen azokat a beruházásokat kell támogatni, melyek új munkahelyeket hoznak létre, lehetőleg olyan ágazatokba fektetnek be, amelyeket nem befolyásolnak a technológiai változások, valamint magas a munkaerőigényük - fejtette ki a helyettes államtitkár hozzátéve, ilyen az élelmiszer- és feldolgozóipar.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, forduljon hozzánk bizalommal! Kattintson ide.

Hírlevél feliratkozás

Kérje ajánlatunkat!