Pályázati hírek

Megjelentek az első pályázati kiírások vállalkozások számára

  • Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése - vállalkozások számára közvetlenül pályázható   
  • Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása - vállalkozások számára közvetlenül pályázható
  • Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása - az első pillérben vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztési tapasztalattal rendelkező szolgáltatók pályázhatnak, a második pillér induló vállalkozások számára később jelenik meg 
  • Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése - az első pillérben rugalmas munkaszervezés terén tapasztalattal rendelkező szervezetfejlesztők pályázhatnak, a második pillér mikro-, kis- és középvállalkozások számára később jelenik meg 
  • Kisgyermekkori nevelés támogatása - kiemelt kiválasztási eljárásrend
  • Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok - kiemelt kiválasztási eljárásrend
  • Ifjúsági Garancia - kiemelt projekt
  • Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása - kiemelt kiválasztási eljárásrend
  • Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés - kiemelt kiválasztási eljárásrend

A vállalkozások számára közvetlenül pályázható kiírások részletei:

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások vállalati beruházásai lesznek támogathatóak. 
A pályázat fókusza az elmúlt egy év kedvező feldolgozóipari trendjéhez igazodik, cél az ipari termelés felfutásának erősítése. 

A rendelkezésre álló forrás

8,5 milliárd Ft

Beadás kezdete

2014. november 9-től

Támogatást igénylők köre

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások,
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 
c) magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés  eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy  részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatható tevékenységek

a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) 
b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) - önállóan nem támogatható 
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható 
d) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható 
e) A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

Kötelező vállalások

a) Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.).
b) Nettó árbevétel növelése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább 5% lesz.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft. 
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a

 

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

A vállalkozások külföldi piacokra kijutását célzó pályázat célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében, a piacra jutáshoz kapcsolódóan marketing tevékenység végzésében. 
A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon.

A rendelkezésre álló forrás

1,5 Mrd forint

Beadás kezdete

2014. november 9-től, értékelés érkezési sorrendben

Támogatást igénylők köre

a. mikro-, kis- és középvállalkozások
b. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt,
c. melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl.: a szolgáltató szektor, az építőipar és bányászat kivételével), amelyek hozzáadott érték növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatható tevékenységek

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (KKV-k vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység 
b) Külföldi árubemutató szervezése (Csekély összegű támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység 
c) Piacra jutás támogatása (Csekély összegű támogatásként) - önállóan nem támogatható 
d) Információs technológia-fejlesztés (Csekély összegű támogatásként) – önállóan nem támogatható 
e) Tanácsadás igénybevétele (KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként) – önállóan nem támogatható 
f) Piackutatás elkészítésének költsége (Csekély összegű támogatásként) – önállóan nem támogatható 
g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként) – önállóan nem támogatható 
h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként) – önállóan nem támogatható

Kötelező vállalások

a) Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma. 
b) Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. 
Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévőrészében. 
c) Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően. 
d) Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 000 000 Ft, maximum 7 500 000 Ft. 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a

Hírlevél feliratkozás

Kérje ajánlatunkat!