Aktuális pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

A rendelkezésre álló forrás

8,5 milliárd Ft

Beadás kezdete

2014. november 9-től, bírálat érkezési sorrendben

Támogatást igénylők köre

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások,
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 
c) magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés  eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy  részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatható tevékenységek

a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) 
b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) - önállóan nem támogatható 
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható 
d) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható 
e) A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

Kötelező vállalások

a) Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.).
b) Nettó árbevétel növelése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább 5% lesz.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft. 
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a

Hírlevél feliratkozás

Kérje ajánlatunkat!