Aktuális pályázatok

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

A rendelkezésre álló forrás

1,5 Mrd forint

Beadás kezdete

2014. november 9-től, értékelés érkezési sorrendben

Támogatást igénylők köre

a. mikro-, kis- és középvállalkozások
b. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt,
c. melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl.: a szolgáltató szektor, az építőipar és bányászat kivételével), amelyek hozzáadott érték növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatható tevékenységek

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (KKV-k vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység 
b) Külföldi árubemutató szervezése (Csekély összegű támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység 
c) Piacra jutás támogatása (Csekély összegű támogatásként) - önállóan nem támogatható 
d) Információs technológia-fejlesztés (Csekély összegű támogatásként) – önállóan nem támogatható 
e) Tanácsadás igénybevétele (KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként) – önállóan nem támogatható 
f) Piackutatás elkészítésének költsége (Csekély összegű támogatásként) – önállóan nem támogatható 
g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként) – önállóan nem támogatható 
h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként) – önállóan nem támogatható

Kötelező vállalások

a) Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma. 
b) Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. 
Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévőrészében. 
c) Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően. 
d) Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 000 000 Ft, maximum 7 500 000 Ft. 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a

Hírlevél feliratkozás

Kérje ajánlatunkat!